2.2.11

මිතුදමේ සවිය - ඉලංදාරියා වෙනුවෙන්

ඔහු,,

තටු සලා ඉගිලෙන කුරුල්ලෝ මට
නුඹව හොද හැටි පේනවා..... 
බෝවිටියා මල් පදුරේ වහලා
මොනවදෝ නුඹ කියනවා .....
නෑසෙනා මං ඇස් පියාගෙන 
නුඹේ කිචි බිචි විදිනවා.....

උපන් දා සිට සවන් නැති වී 
උන්නා නම් හිත කියනවා .....
ඇසුනු මට නෑ සෙනා විටදි නම් 
කඳුලු ඇස් වල පිරෙනවා.....

අපි,,
නුඹේ ඇස් වල පිරෙන කඳුලැලි
අපේ කම්මුල් තෙමනවා .....
ඒ කඳුලු අග අපේ මිතුදමේ 
සවිය තවමත් තියනවා.....
කරන්නට ඇති හැමදේම මිතු
නුඹ නමින් අපි කරනවා .....
සවන් ලද දා නුඹේ සිනා හඩ 
නුඹ එක්ක අපි අසනවා.....

පබලු

ප /ලි

මෙහි ඔහු යනු ඔහුය...
එකම එක පෝස්ට් එකක් දාලා තාවකාලිකව හිත සනසන එකට වඩා සදාකාලිකවම ඔහුව සනසන්න, දුකට තෙමෙන ඇස් සතුටට තෙමන්න අපි හැමෝම ඉලංදාරියා වෙනුවෙන් එකතු වෙමු.

ඒ වෙනුවෙන් 
D.M.D.T.B. දිසානායක
ලංකා බෑංකුව මාතලේ 
බැංකු ගිනුම් අංක 71408612 ට ඔබේ මිනිසත් බව බැර කරන්න.

වැඩි විස්තර 
0772332071 / 0718050116  අමතන්න 
1 comment:

  1. හරිම අගනා අදහසක්... ඉලන්දාරියාට ඉක්මන් සුව පතනවා... මමත් පුලුවම් උදවුවක් කරනවා....

    ReplyDelete