26.2.11

හීන් අදුර වැටුන පැයක

හීන් හිනාවක් අරගෙන
හීන් සැරේ මගේ කුටියට
හීන් අදුර වැටුන පැයක
නුඹ ආවා....

සාද රන් තොරන් නැතුවට
බාද කලත් උනුන් අපට
වාද නොකර නුඹත් එක්ක
මම ආවා...

පබලු

15.2.11

සිත ලඟ රැදුනේ පුරා හඳක් සේ


වසන්තයේ පිපි මල් සුවදක් සේ
දසන්තයේ දිළි හිරු කිරනක් සේ
පෙරුමන් පුරමින් අනන්තයක් සේ
හිත ලඟ නැවතුනේ පිණි බිදුවක් සේ

වළාකුලක සුදු පුලුන් රොදක් සේ
දේවදුන්නේ රැදි පාට පෙළක් සේ
නුඹේ අතින් බැදි පෙම් කවියක් සේ
සිත ලඟ රැදුනේ පුරා හඳක් සේ

පබලු

2.2.11

මිතුදමේ සවිය - ඉලංදාරියා වෙනුවෙන්

ඔහු,,

තටු සලා ඉගිලෙන කුරුල්ලෝ මට
නුඹව හොද හැටි පේනවා..... 
බෝවිටියා මල් පදුරේ වහලා
මොනවදෝ නුඹ කියනවා .....
නෑසෙනා මං ඇස් පියාගෙන 
නුඹේ කිචි බිචි විදිනවා.....

උපන් දා සිට සවන් නැති වී 
උන්නා නම් හිත කියනවා .....
ඇසුනු මට නෑ සෙනා විටදි නම් 
කඳුලු ඇස් වල පිරෙනවා.....

අපි,,
නුඹේ ඇස් වල පිරෙන කඳුලැලි
අපේ කම්මුල් තෙමනවා .....
ඒ කඳුලු අග අපේ මිතුදමේ 
සවිය තවමත් තියනවා.....
කරන්නට ඇති හැමදේම මිතු
නුඹ නමින් අපි කරනවා .....
සවන් ලද දා නුඹේ සිනා හඩ 
නුඹ එක්ක අපි අසනවා.....

පබලු

ප /ලි

මෙහි ඔහු යනු ඔහුය...
එකම එක පෝස්ට් එකක් දාලා තාවකාලිකව හිත සනසන එකට වඩා සදාකාලිකවම ඔහුව සනසන්න, දුකට තෙමෙන ඇස් සතුටට තෙමන්න අපි හැමෝම ඉලංදාරියා වෙනුවෙන් එකතු වෙමු.

ඒ වෙනුවෙන් 
D.M.D.T.B. දිසානායක
ලංකා බෑංකුව මාතලේ 
බැංකු ගිනුම් අංක 71408612 ට ඔබේ මිනිසත් බව බැර කරන්න.

වැඩි විස්තර 
0772332071 / 0718050116  අමතන්න