2.3.13

අප අප නමින් රඳනෙම්සිහිනයේ ඉම දොර කවුලු හැරගෙන
මම සිටියා පෙර මං බලාගෙන
හදවතේ අග සැලෙන ලා දල්ලක
සිසිලසක් වී තැවරුනා..ප්‍රේමයෙන් නුඹ

ආලයම සිත අක්මන් කර
සංසාරයේම අපි සක්මන් කල
ප්‍රේමයේ පළමු පියවර
තබා හිනහෙමි මේ.......ජන්මයේ අප

හමුවෙමින් ..හිනහෙමින්
සැනසෙමින් හිඳිමින්
නුඹ නමින්..... නුඹ  මා නමින්
ජීවිතයම රැඳෙමින්
සිත තුටින්....ලොව එළි ලමින්
සංසාරයම පතමින්
නුඹ නමින් ...නුඹ මා නමින්
අප අප නමින් රඳනෙම්

පබලු
( 23-02-2013 )

12.2.13

මල් සිහින මුව මතින් විහිදිලා යතී.....

සඳ මඬල අහස් කුස 
පාලු කර විත් 
යහන මත ගුලිවෙලා හිදී.....

සිත් මඬල එකළු කර 
මව් පදවි ලැබ
තරු කිණිති නෙතඟින් බලා හිදී.....

තුරුහිසක හිද දසත 
රැව් නගන බිඟු නද පුරා රැදී.....
මල් සිහින 
මුව මතින් විහිදිලා යතී.....
දරු සිහින දුටු හිතම 
සඳ ඇවිත් වෙලාහිදී......

පබලු

30.1.13

ගත වැකී ගිය සුලඟ නුඹ වැනි


සිනහවකි නුඹ මගේ මුවග රැදි
ස්නේහයයි නුඹ මගේ සිතම බැදි
ලං වෙමින් ළඟ ළඟම නිති 
ගත වැකී ගිය සුලඟ නුඹ වැනි

සඳ සිසිල නුඹ මැදියමේ විදි
පිණි බිඳයි නුඹ සිත් මලේ රැදි
ළංවෙමින් මගේ සිහිනවල නිති
රළ පෙලයි නුඹ වෙරළ සිඹ ඇදි

මල් මිටයි නුඹ සුවද ගෙන පිපි
තුරු හිසයි මම නුඹට පෙම් බැදි
බට ගසකි නුඹ සුළඟටත් නැමි
නුඹ එක්ක දුර යන්න මට බැරි

පබලු