28.6.10

මතක සුවද ඔබයි


සිනා ඉසින
සිත සනසන
මියුරු ගීය ඔබයි

පමා නොවී
හිතට එබෙන
මලේ සුවද ඔබයි

දමා නොයන
ලගම රැදෙන
මගේ හීනය ඔබයි

සදා මහද
රැදී තියන
මතක සුවද ඔබයි

පබලු

21.6.10

හුස්මෙන් හුස්මට සෙනෙහස පිදුවේ


සිත් විල පිපි
අරවින්දය සේ.....
ඇහැරෙන විට පෙති
එකි නෙක රහසේ.....
මිටි කරගත්තෙමි
සෙනෙහස දෝතේ.....
වාන් දමන විට
සද දිය අහසේ.....

භවයෙන් භවයට පෙරුමන් පිරුවේ
හුස්මෙන් හුස්මට සෙනෙහස පිදුවේ
ළෙංගතු පෙම් මල් සිත තුල පිපුනේ
පියා සලන විට විහඟුන් අහසේ

පබලු

16.6.10

මලක් මෙන් පිපි ඇගේ ලෝකය


ඉහිරෙනා කිරි සුවද අතරින්
අදරේ සිත වෑහිලා
මගේ ආදර චූටි නංගියා
ජීවිතේ සුව සොයනවා

විජිතයේ අපේ පුංචි දෙව්දුව
ලොකු වෙලා දෝ හැගෙනවා
මලක් මෙන් පිපි ඇගේ ලෝකය
තැලෙයිදෝ බය හිතෙනවා

ඇගේ සිත වැසු දුහුල් සලු පට
උනන්නට හිත කියනවා
ප්‍රේමයේ සුව නොදනීද නුබ
අසයි දෝ බය හිතෙනවා

පබලු

9.6.10

ඔය දෑස් අග මම හීනයක් ඇන්දා


හිනාවෙන ගහ කොළත්
කතා කියන ඇළ දොලත්
ඈ පමා වුනත් අද ඉතින්
මම හීනයක් ඇන්දා .......
ඔය දෑස් අග මම හීනයක් ඇන්දා

මුදු සිනහා මවෙත හෙළලා
සිත පුරා හැගුම් පුබුදා
සැගවුනත් පැතුම් පුරවා
සද තරුත් මගෙයි හිතුනා
මම හීනයක් ඇන්දා .....
ඔය දෑස් අග මම හීනයක් ඇන්දා

ඈ මලක් වෙලා පිපුනා
ඒ සුවද මහද රැදුනා
මම ඇන්ද හීනය පුරා තව
පාට රටා මැවුනා
මම හීනයක් ඇන්දා ...........
ඔය දෑස් අග මම හීනයක් ඇන්දා

පබලු

4.6.10

මතක එක් තැන් කරන් ඇස් ලගමතක එක් තැන් කරන් ඇස් ලග
නැවතුනා මම සසර සැරි ලෙස
සියොලගම සනසනා නුබේ පෙම
සතපවා ගති සිතෙහි බැතියෙන

යොමා නුබ වෙත පිදු සෙනෙහස
දරාගන්නට නොහැකි ලෙස අද
හිතේ අනිකට ඉඩක් නැති ලෙස
බැදී ඇත්තෙය නුබේ සෙනෙහස

පවුරු නම් ඇත බොහෝ අප වෙත
නමුදු කම් නැ නොතැවි සිටියෙන
දිනක ඔබ වෙත එන්න පින් ඇත
කියා සැනසෙන හිතම බොළදද..?

පබලු