14.12.09

යන්නටම යන්නෙපා මේ තරම් රිදවලා .........


සනසන්න නම් එපා හිත මගේ තව තවත්
වෙන් වෙන්න ඕන නම් වෙන්වෙන්න ඔබ මගෙන්
තනිකමට හුරුවෙන්න බැරි උනත් මට ඉතින්
විදගන්න බලන්නම් වෙන්වීම නුබ මගෙන්

ආත්මෙන් ආත්මෙට මා ඔබේ කියු ඔබ
යන්නටම යන්නෙපා මේ තරම් රිදවලා
මට ආදර කියා දුන් නුබම අද
විරහවද කියා දෙන්නේ ඇයිද මට

සැනසෙන්නේ නුබ නැතුව කෙලෙසකද මම
තවත් ඉවසන්න නම් බැරිය නුබේ නැතිකම
ඉදින්, මා එපා මුත් නුබට
ඉඩ දෙන්නේ කොහොම මම
නුබ නමින් දුක විද

පබලු

10.12.09

යන්න නම් ආයෙත්


යන්න නම් ආයෙත්
යේ යේත්
එන්න නම් එපා .....
සුවද ඈතට
රැගෙන යන්න නම්
ආයෙත් යේ යේත්
එන්නෙපා .....

පූජාසනයේ පිදු මල්
පරවි යා නම්
යළි යළිත්
මට එන්න කියන්නෙපා
ආයෙත්.....
ආයේ ආයේත් .....

ඔබ
යන්න නම් ආයෙත්
ආයේ අයේත්
එන්න නම් එපා......

පබලු

4.12.09

නොලැබුන මුත් පෙම ම' අතින් ගිලිහුන....?


හිත තුල ඉකිලන
පෙරදින මතකය
රිදවනවා මා හිත
ඔබ සිහිකර...............
පාවෙන සුලගේ
සැගවී එන්නට
සිතුනෙමි දවසක්
ඔබගේ වෙන්නට...........
දෑගිලි නොබැදුනි
පෙරදා දුටු සේ
හිත ඔබ ලඟ
තනිවී ඇත දුකසේ..............
ළංවී සිහිනෙන්
නුබ ලග රහසේ
ඉන්නම් මම හැමදාමත්
පෙර පැතුසේ...........

ලියවුනු කවියකි ම' අතින් පබැදුන
සිහිනෙකි ලංවුන ම' හදේ ලියවුන
සතුටකි ඉන්නට හැකිනම් නුබ ලඟ
නොලැබුන මුත් පෙම ම' අතින් ගිලිහුන....?

පබලු