29.8.10

සදවතී


රෝස යහනෙ සැතපිලා
ඉන්නවා නම් ගුලිවෙලා
සෙනෙහසින් තව ලන්වෙලා
සිපගනිමි ඔය නෙත් වසා

ගැයු සමනල් ප්‍රේමයේ
පද පෙළයි නුබ හංසියේ

සියුම් අතැගිලි උණුහුමයි
අකුරු කල කුලුදුල් පෙමයි
පීදි තරු ඇස් නුබේ තමයි
සිතත් දොඩමලු වෙන හැඩයි

ගැයු සමනල් ප්‍රේමයේ
පද පෙළයි නුබ හංසියේ

නෙතු පියා දැහැනට වැදී
හීන අතරින් පාවෙවී
ඇන්ද සිත්තම් වල එතී
පාවෙලා යමු සදවතී

ගැයු සමනල් ප්‍රේමයේ
පද පෙළයි නුබ හංසියේ

පබලු

19.8.10

මම කල්පය පහන් කලා


සිතුවිලි දඟ කෙරුවා
නුබ එන පෙරමං බැලුවා
හසරැල් නෙත රැදුනා
නුබ සුවද ලග දැනිලා

පැතුමන් හද පුරවා
නුබේ උණුහුම මම පැතුවා
සද තරු අහස වසා මුත්
සෙනෙහස දෝරේ ගියා

නිල් පිණි පලසක් එලලා
මුදු සීතට සිත දැවුනා
ඔය හිත යටට වෙලා
මම කල්පය පහන් කලා

පබලු

12.8.10

පින් පුරන සමන් මල මමය....


පොළව සිබින හිරු කිරන,
නුබයි මහද සනසවන....

තුරු අරන සිඹින මදපවන
නුබයි සිසිල ගෙන වැඩිය....

ඉරි තලා වියලි සිත් කතර
සනසන්න ගැලුව දිය දහර
නුබයි සැදුවේ රන් විමන
පහන් සිලකි මම සැලුන....

ගනදුරට එලිය ගෙන වැඩිය
සිසිකිරණ නුබයි තරු අතර....

පිපි පියුම් මතින් නුබ වෙතට
පින් පුරන සමන් මල මමය....

පබලු


2.8.10

තනියම තනිකම වින්දා


නුබට හොරෙන් නුබ හින්දා
සිහින ගෙතුවේ මම හින්දා
මගේ හීනය මියැදුන දා
තනියම තනිකම වින්දා

මනමාළිය නුබ කැන්දා
යනු බලන්න බැරි හින්දා
දාහක් ගිනි හිත රන්දා
තනියම තනිකම වින්දා

සුර විමනක නුබ රන්දා
ඈ එහි දෙව්ලිය වන්නා
නොලැබුන පැතුමක් හන්දා
තනියම තනිකම වින්දා

පබලු